Paard leasen: voor- en nadelen, kosten en aandachtspunten

vrouw met lease paard

Een paard leasen kan ideaal zijn voor de paardenliefhebber.

Enerzijds kun je oefenen om een eigen paard hebben.

Anderzijds betaal je een vaste prijs per maand en hoef je geen grote beslissingen te nemen.

Hoe werkt leasen eigenlijk? Waar moet je op letten, wanneer je een paard wilt leasen?

En wat zijn de voor en tegens bij het leasen van een paard?

Een paard leasen

Een paard leasen in plaats van kopen is van alle tijden. Al jarenlang bieden veel stallen, maneges of particulieren de optie om een paard voor lange tijd te ‘huren’ of ‘reserveren’. Bij leasen betaal je vaak een vast bedrag per maand, waarna je een aantal dagen in de week zelf met het paard aan de slag mag.

Waarom gaan mensen over tot het leasen van een paard? Meestal ontstaat dit vanuit 5 verschillende scenario’s:

De liefhebber…

 • twijfelt over de aankoop van een eigen paard in het algemeen. Dit kan te maken hebben met: beschikbare tijd, ervaring en/of kosten.
 • twijfelt over de aankoop van een specifiek paard.
 • wenst met één specifiek paard te werken, maar heeft geen financiële middelen om het dier te kopen.
 • kan maandelijks een bedrag missen voor zijn hobby, maar dit is niet toereikend voor een eigen paard
 • heeft niet de financiële stabiliteit om een eigen paard, inclusief onvoorziene kosten, te onderhouden

Hoeveel kost een paard leasen eigenlijk?

Wil je hulp bij het trainen van je paard?

Renske van Paarden Pro kan je helpen met verschillende onderdelen:

Een paard leasen: Kosten

Een pony of paard leasen kan meestal voor een vast bedrag per maand. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van de volgende factoren:

 • Lease je een paard of een pony?
 • Hoeveel dagen in de week wil je het dier leasen?
 • Heb je extra wensen buiten het standaard pakket (denk aan specifieke weidegang, voeding, lessen) etc?

Wat zit er doorgaans in het standaardpakket van een paard leasen?

 • Het exclusieve recht om met het dier te werken, een afgesproken aantal dagen per week
 • Gebruik van de aanwezige accommodaties

Hierop gebaseerd, kost het leasen van een pony tussen de €100 en €300 per maand. Een paard leasen kost zo’n €150 – €450 per maand. Dit kan sterk per stal of regio verschillen.

Wat zit meestal niet in het standaardpakket?

 • Deelname aan rijlessen
 • Deelname aan workshops of wedstrijden

Welke kosten zijn voor het bedrijf of de particulier waarvan je het paard leased?

 • Maandelijkse hoefsmid
 • Basis dierenartskosten, zoals wormenkuren en inentingen
 • Onvoorziene gezondheidskosten
 • Voeding voor het paard
 • Stalverzorging en accommodatie onderhoud
 • Onderhoud en vervanging tuig, dekens etcetera.

Wanneer je een paard leased, neemt het bedrijf of de particulier alle basis- en onvoorziene kosten van het paard op zich. Dit betekent echter ook, dat zij nog steeds 100% eigenaar zijn van het dier. Alle beslissingen omtrent gezondheid, verzorging maar ook verkoop, worden door hen gemaakt.

Afspraken maken bij het leasen van een paard

Wanneer je een pony of paard gaat leasen, is het belangrijk dat je goede afspraken maakt. Niet alleen over geld, maar ook over gedragsregels, gebruik en het paard zelf.

Welke afspraken zijn belangrijk?

Eigenaar

Zorg er altijd voor dat je persoonlijk contact gehad hebt met de eigenaar. Een eerste indruk en persoonlijke communicatie is belangrijk. Zorg dat je duidelijke contactgegevens hebt en spreek af wat je inhoudelijk met elkaar zult communiceren omtrent het paard.

Contract en opzegtermijn

Voor welke termijn, met welke opzegtijd geldt het contract? Op welke voorwaarden mag je het contract beëindigen, bijvoorbeeld als het paard langdurig kreupel wordt?

Gebruik

Hoeveel dagen in de week mag je gebruik maken van het paard en de accommodaties? Welke accommodaties precies?

Gedragsregels

Welke houding wordt van jou als leaser en van de eigenaar verwacht? Welke beslissingen mag je wel en niet nemen?

Gezondheids- en onderhoudskosten paard

Deel je als leaser mee in (onvoorziene) gezondheids- en onderhoudskosten van het paard? Bijvoorbeeld: het vervangen of repareren van tuig, wisselende stroprijzen, duurder hoefbeslag of operaties?

Welke spullen mag je gebruiken? Wordt hier een borg voor gerekend?

Kosten

Hoeveel bedragen de leasekosten? Wanneer en hoe betaal je dit? En waaruit bestaan de leasekosten, zijn ze nog onder te verdelen in specifieke posten? Dit i.v.m. een stijging bij onvoorziene kosten.

Verkoop

Het leasepaard is meestal voor 100% het bezit van het bedrijf of de particulier waarvan je leased. Maak afspraken over communicatie bij verkoopplannen en een verkooptermijn. Misschien wil je wel vastleggen, dat jij eventueel de kans krijgt het dier zelf te kopen?

Laat de gemaakte afspraken altijd vastleggen in een document dat jullie beiden ondertekenen. Vaak stelt een bedrijf dit document zelf op. Lees de afspraken dus goed door en vraag om uitleg wanneer nodig, voordat je akkoord gaat.

Een paard leasen: Voor- en nadelen

Na de uitleg hierboven, zetten we de voors en tegen van een paard leasen nog eens op een rijtje.

Voors

 • Je bent financieel alleen verantwoordelijk voor een vast bedrag per maand
 • Je kunt altijd aan de slag met hetzelfde dier
 • Grote beslissingen omtrent het paard worden voor je genomen – fijn wanneer je weinig ervaring hebt
 • Je kunt een specifiek paard uitproberen wanneer je twijfelt over een eventuele koop

Tegens

 • Het bedrijf maakt alle beslissingen omtrent het paard – vervelend als je het hier niet mee eens bent
 • Je hebt gelimiteerde vrijheid omtrent het paard
 • Afspraken moeten gedetailleerd en officieel vastgelegd worden om vervelende situaties te voorkomen

Wil je hulp bij het trainen van je paard?

Renske van Paarden Pro kan je helpen met verschillende onderdelen: