Een veulen trainen en opvoeden

veulen trainen

Een veulen trainen begint op de dag dat het geboren wordt.

Er staat een hele wereld klaar om aan te wennen!

Maar je paardje moet ook de kans hebben om even klein te zijn.

Hoe pak je de opvoeding van een veulen aan?

En wat zijn belangrijke onderdelen in de training?

Paarden Pro vertelt je alles over het leerproces van je kleine paardje.

Training van veulens

Meteen nadat het geboren wordt, moet een veulen kunnen meelopen met de kudde. In de natuur liggen er namelijk allerlei roofdieren op de loer, die het kleintje als makkelijk hapje zien. Vanaf het moment dat hij zijn ogen opent, moet het paardje zich focussen op overleven.

Om deze reden leert een veulen ontzettend snel. Een van de belangrijkste dingen, is het herkennen en volgen van zijn moeder. Maar als ons huisdier, speelt ook de mens een belangrijke rol.

In de omgang met zijn soortgenoten leert een veulen om paard te zijn. Maar de omgangsvormen van paarden onderling verschillen nogal met die van mensen. Daarom dient een veulen al vroeg kennis te maken met de mensenwereld, zodat ook deze omgang hem eigen wordt.

Dit kan gedragsproblemen, miscommunicatie en gevaarlijke situaties op latere leeftijd voorkomen.

Wil je hulp bij het trainen van je paard?

Renske van Paarden Pro kan je helpen met verschillende onderdelen:

Opvoeding van een veulen

Maar een veulen trainen bestaat niet alleen uit omgang met mensen. Als nieuw wezentje in de wereld moet het veulen er ook aan wennen hoe hij paard moet zijn. Verrassend genoeg komen deze elementaire regels ook terug bij het aangaan van menselijk contact.

De paardenwereld

Allereerst wordt een veulen getraind door zijn moeder en andere soortgenoten. Wat is veilig en wat niet? Hoe communiceren paarden onderling? En welk gedrag wordt er wel of niet van het kleintje verwacht?

Je kunt dit zien als de basis normen en waarden die je veulentje meekrijgt, wat hem niet of nauwelijks door mensen kan worden bijgebracht. Dit is dus essentieel voor de algehele instelling van een jong paard.

De moeder

De belangrijkste figuur in zijn jonge leventje, is de moeder van het veulen. Heb je als eigenaar een goede band met de merrie, dan is de toegankelijkheid tot het veulen een stuk groter. Het initiële contact draait namelijk om vertrouwen, wat een veulen grotendeels van zijn moeder afkijkt.

De mensenwereld

Zo ook de eerste mensgerichte training. Na 1 à 2 weken heeft je veulen de eerste indrukken van zijn moeder, soortgenoten en leefomgeving opgedaan. Hiernaast zal hij ook de rol van mensen hierin voorbij hebben zien komen, tijdens het voeren, naar de wei begeleiden en schoonmaken.

Maar wat leer je een jong veulen als eerste aan?

De basistraining

De basis van een veulen trainen ligt grotendeels in 3 onderdelen: het contact met mensen, verschillende commando’s en de gewenning aan het halster.

Menselijk contact

Allereerst dient men te focussen op een positief contact met mensen, zodat het veulen zich laat benaderen. Dit vindt idealiter plaats via de moeder. Wanneer er aandacht aan de moeder besteed wordt, heeft het veulen de tijd en mogelijkheid zelf de verzorger op te zoeken wanneer het daar klaar voor is.

Belangrijk hierbij, is dat het contact vanzelfsprekend en positief verloopt. Aanraking opdringen of een dwingende hand leidt vaak tot schrikreacties, waar ook de moeder op kan reageren. Laat het veulen snuffelen en raak het af en toe aan, zonder teveel nadruk.

Commando’s – omgang en verzorging

Is het veulen vertrouwd geraakt met je kalme aanraking, dan kun je dit uit gaan breiden. Het is namelijk in beider belang dat het veulen verschillende basiscommando’s en bijbehorende aanraking leert. Voorbeelden hiervan zijn voetje geven of opzij gaan bij druk.

Ook het aanraken van de minder populaire delen, zoals de mond, neus, ogen, oren, liezen en staart horen hierbij. Zodra het veulen ontspanning vindt bij deze aanraking, zal verzorging van deze gevoelige delen minder problemen opleveren in de toekomst. Een voorbeeld hiervan is ontwormen.

Halster

Hiernaast helpt het desensitiseren, het verminderd reageren op prikkels trainen, bij gewenning aan het halster. Eerst zal het veulen aan het object zelf moeten wennen. Maar als aanraking op het hoofd geen probleem meer vormt, zal het omdoen van het halster op minder verzet stuiten.

Het dragen van een halster is voor elk veulen belangrijk, omwille van de veiligheid. Ten eerste: jong geleerd, oud gedaan. Maar misschien nog belangrijker, is dat een veulen niet eeuwig aan de zijde van mama blijft plakken. Met een halster zorg je ervoor dat de kleine avonturier niet halsoverkop een gevaarlijke situatie creëert.

Tien tips voor een veulen trainen

Een veulen trainen is erg intensief. Het kleintje is gevoelig en niet alles zal gaan zoals je gepland had. Daarom geeft Paarden Pro je 10 adviezen, om de training van je paardje makkelijker te maken.

1. Maak een plan. Verdeel de opvoeding in kleine stapjes. Hoe leer je het veulen iets aan? En wat doe je wanneer het anders loopt?

2. Wees geduldig. Het veulen is nog een baby’tje, het doet niks fout maar begrijpt je gewoon nog niet zo goed.

3. Laat de moeder je helpen. Bouw een goede relatie op met de merrie, zodat haar aanwezigheid je bij de verschillende gewenningsfases helpt als geruststellende factor.

4. Gebruik soortgenoten. Je veulentje leert zijn basis omgangsvormen van andere paarden. Hoe meer hij hiermee in contact komt, hoe meer algemene vaardigheden en regels hij leert.

5. Houd korte sessies. Ééns per dag 10 minuten met het veulen bezig zijn werkt beter dan lange sessies vol herhaling. Je kleintje moet al zoveel nieuwe dingen onthouden!

6. Houd vol. Wees duidelijk en geduldig en laat je niet uit het veld slaan als het eens wat minder gaat.

7. Investeer. Besteed voldoende tijd aan de opvoeding, jong geleerd is oud gedaan!

8. Vraag om hulp. Heb je twijfels of vraagstukken? Vraag dan een professional of ervaren persoon om hulp.

9. Laat je zien. Ook al werk je eens per dag met je veulen, hoe meer hij je ziet hoe gewoner jouw aanwezigheid wordt. Houd hierbij altijd rekening met de rust van moeder en kind.

10. Geniet. Ze zijn groot, voordat je het weet!

Wil je hulp bij het trainen van je paard?

Renske van Paarden Pro kan je helpen met verschillende onderdelen: